Cerkev Sv. Lenarta

OSNOVNI PODATKI

Zavetnik: sv. Lenart
God zavetnika: 6. november
Žegnanje: druga nedelja v oktobru
Zgrajena in posvečena: neznano
Prvič omenjena: 1457
Nadmorska višina: 655m

ZGODOVINA PODRUŽNIČNE CERKVE

Prvič se cerkev omenja leta 1475. Kardinal Jakob je tega leta podelil 100 dni odpustka cerkvi sv. Lenarta vsem ljudem, ki cerkev obiščejo na praznik sv. Petra in Pavla, na Mali šmaren, sv. Gregorja ali sv. Lenarta. Po Valvazorju so tudi to cerkvico sezidali benediktinci iz Gornjega Grada. Kdaj je bila pozidana ta cerkev se ne ve. Drugič se omenja ta cerkev leta 1526 v zapisniku cerkvenih dragocenosti.
Leta 1703 se v popisih vikariatov navajajo v cerkvi trije oltarji: sv. Lenarta, sv. Aleša in sv. Janeza Krstnika. Te tri oltarje beleži tudi Valvazor. Cerkev se tlorisno do danes ni ničspreminjala, ostaja takšna kot je bila v 17. stoletju. Samo stene so bile tiste, ki so jih večkrat prezidavali.

Spodnji del zvonika je nedvomno oltar, kar dokazuje ostanek freske, na južni strani ob stopnicah, katere velik del je uničen. Slika predstavlja Križanega. Na levi strani stoji Marija in na desni strani sv. Janez evangelist. Delo je zagotovo iz 15. Stoletja, morda celo iz prve polovice. Na južni strani prezbiterija so nejasni ostanki freske. Po vsej verjetnosti gre za sv. Krištofa.

Veliki oltar je lesen iz 2. polovice 18. stoletja. Na njem so kipi sv. Lenarta, sv. Gregorja, sv. Roka, sv. Florijana, sv. Izidorja, sv. Nodburge. Kipi so bili razmeroma dobro obnovljeni leta 1902. Delo je izvršil kipar Tončič iz Kamnika, kar je napisano tudi na zadnji strani oltarja. Glavno nišo zapira slika sv. Lenarta na platnu. Lenart kleči v meniški obleki na oblakih. Ob svetniku so štirje angeli. Eden drži mitro, drugi palico, tretji jetniške okove, četrti mu spušča venec na glavo. Slika je karakteristično delo Janeza Potočnika.

Oltar na ženski strani je lesen in je iz konca 18. stoletja. Na vrhu je Kristus na križu, Marija in Janez evangelist. Glavni patron je sv. Jakob in nad njim sv. Aleš. Dalje sv. Valentin, sv. Peter in dva neznana svetnika ter dva angela.Križev pot je slikan na platno z oljem. Delo iz konca 18. stoletja.

Na južni steni visi slika mesta Kamnik v ognju. Slika, ki je slikana na les je iz leta 1779.
Oltar na moški strani je ravno tako lesen in je iz prve polovice 17. stoletja. Glavni patron je sv. Janez Krstnik. Ostali kipi so Marija, ob strani dva angela, ki muzicirata, spodaj sv. Rok in sv. Gregor. Ta dva kipa sta bila že na prejšnjem oltarju, ki je bil narejen v prvih desetletjih 16. stoletja. Skupina Jezusovega krsta pa je verjetno mlajša, kakor oltar sam.

Zanimiva je kripta, ki je pod vsem prezbiterijem.

© 2024 Župnija Stranje | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress